ברכות לשמש בתוכך

השמש היא קצת אחרי חצות,

אי שם בתוך ליבך.

את בוחרת להתמסר לשקט – לברך.

לברך את השמש העולה בתוך ליבך.

את העצמי המתחזק לו ותופס מקום.

את היופי שבוקע מתוך השמשות של חדרי ליבך.

משהו שם מקבל נראות אחרת.

נראות צלולה יותר.

נראות כנה יותר.

נראות מאפשרת.

תני לה לגדול, תני לה להתעצם ולפרוח.

היא שלך! ובהשראתך!

תברכי את השמש בתוכך.